1. vvLyrics
  2. 七郎&佳虹
  3. 美夢成真

七郎&佳虹 美夢成真 LRC歌詞

歌曲 美夢成真七郎&佳虹 演唱。

下載美夢成真LRC歌詞

七郎&佳虹 - 美夢成真
作詞:陳上輝 作曲:高樂榮

(男)蝴蝶雙雙百花清香
水中影夕陽紅紅
一場愛 幸福美滿
為怎樣 欠你一人
(女)孤夜無伴露水濕濕
杯中酒浮出戀夢
一場夢 甜蜜溫暖
無奈何 醒來成空
(男)甘願茫茫茫茫 甲你沉醉愛情網
(女)阮的一生望你相疼痛
(男)希望夢夢夢夢 甲你永浴鴛鴦夢
(女)同出同入愈行愈輕鬆
(男)美夢成真伴咱永遠
(合)我愛你春夏秋冬

Download 美夢成真 LRC Lyrics