1. vvLyrics
  2. 七郎&陳思安
  3. 當初的誓言

七郎&陳思安 當初的誓言 LRC歌詞

歌曲 當初的誓言七郎&陳思安 演唱。

下載當初的誓言LRC歌詞

當初的誓言
七郎&陳思安
作詞:張春雄 作曲:黃吉雄
&製作 &
女:做陣已經幾落冬一切感情為你放
嘸管你有什困難對你的信心袂搖動
將阮一生最大的願望全部來寄託心愛你一人
堅持著當初的誓言因為你是我所愛的人

男:我是一個出外人你也對我情意重
如今雙手也空空 乎你來吃苦我不甘
為著環境袂動照希望只好來請你請你去嫁別人
事到如今我並無怨嘆因為你是我所愛的人

男:日來思戀夜來夢卡夢卡想你一人
女:愛你愈深情愈重嘸通來誤阮的青春夢
男:一生有你最大的安慰
女:永遠來愛你是我的願望
合:祝福你幸福快樂 因為你是我所愛的人

Download 當初的誓言 LRC Lyrics