1. vvLyrics
  2. 劉亮鷺
  3. 我曾用心愛着你

劉亮鷺 我曾用心愛着你 LRC歌詞

歌曲 我曾用心愛着你劉亮鷺 演唱。

下載我曾用心愛着你LRC歌詞


我曾用心愛着你 -*- 劉亮鷺
詞曲:潘美辰
我曾用心的來愛着你
為何不見你對我用真情
無數次在夢中與你相遇
驚醒之後
你到底在哪裡
不管時光如何被錯過
如果這一走你是否會想起我
這種感覺往後日子不再有
別讓這份情換成空
你總是如此如此如此的冷漠
我卻是多麼多麼多麼的寂寞
事隔多年
你我各分東西
我會永遠把你留在生命里
不管時光如何被錯過
如果這一走你是否會想起我
這種感覺往後日子不再有
別讓這份情換成空
你總是如此如此如此的冷漠
我卻是多麼多麼多麼的寂寞
事隔多年
你我各分東西
我會永遠把你留在生命里
啦........啦........啦........哦
事隔多年
你我各分東西
我會永遠把你留在生命里

Download 我曾用心愛着你 LRC Lyrics