1. vvLyrics
  2. 劉德華&Andox&黑仔
  3. 恭喜發財之一家人

劉德華&Andox&黑仔 恭喜發財之一家人 LRC歌詞

下載恭喜發財之一家人LRC歌詞

劉德華&Andox&黑仔 - 恭喜發財之一家人
專輯:Wonderful World 香港演唱會 2007
恭喜發財
我恭喜你發財我恭喜你精彩
我祝滿天下的女孩
嫁一個好男孩
兩小口永遠在一塊
我祝滿天下的小孩
聰明勝過秀才
智商充滿你腦袋
我祝尊敬的姑奶奶
三十六圈的比賽
氣不喘面容不改
我祝三叔公的買賣
生意揚名四海
財運亨通住豪宅
大搖大擺樂天替你消災
恭喜發財要喊得夠豪邁
財神到財神到 好心得好報
財神話財神話 搵錢依正路
財神到財神到 好走快兩步
得到佢睇起你 你有前途
合府慶新歲 喜氣盈盈
齊賀你多福蔭 壯健強勁
又祝你今年 慶獲榮升
朝晚多多歡笑 錦繡前程
願夫婦恩愛 體貼入微
成日有吉星照 百事無忌
共親友相見 說話投機
充滿新春喜氣 歡暢揚眉
財神到財神到 好心得好報
財神話財神話 搵錢依正路
財神到財神到 好走快兩步
得到佢睇起你 你有前途
La....................
財神到財神到 好走快兩步
得到佢睇起你 你有前途
得到佢睇起你 你有前途
賀新年祝新年
新年啦年又年
歲月悠悠光陰如箭
賀新年祝新年
新年啦年又年
爆竹聲聲催的響又遠
回首往事如煙痛苦辛酸
寄望今年萬事如願
賀新年祝新年
新年啦年又年
願大家都過個太平年
願大家都過個太平年
我聽鑼鼓聲響一片
聲聲送舊年
我看大眾多歡暢
個個樂綿綿
歡呼聲歡樂聲
響徹凌霄殿
齊聲恭祝你
有個歡樂年
歌歌舞舞共歡慶
杯杯要勝共歡慶
年年歡樂歡樂年年
歡樂年年
恭喜發財
我恭喜你發財我恭喜你精彩
最好的請過來不好的請走開
oh 禮多人不怪

Download 恭喜發財之一家人 LRC Lyrics