1. vvLyrics
  2. 吳娜
  3. 我為你歌唱

吳娜 我為你歌唱 LRC歌詞

歌曲 我為你歌唱吳娜 演唱。

下載我為你歌唱LRC歌詞

我為你歌唱
作詞:屈塬 作曲:印青
演唱:吳娜

穿過那月色
淋浴着陽光
遠遠的背影走在高高的山崗
在鳥語花香的年代裡
你唱着歌兒走向
走向遠方
遠方的人啊
我年輕的兄弟
遠方的人啊
我為你 為你歌唱
平安的日子呀
五彩繽紛
你是我心中永恆的偶像

水樣的柔腸
山樣的臂膀
花樣的年華交給沉默的鋼槍
在驚濤駭浪的日子裡
你總會來到我的身旁
遠方的人啊
我年輕的兄弟
遠方的人啊
我為你 為你歌唱
從軍的長路上啊
多少苦寒
我的歌兒伴你走過雨雪風霜
伴你走過雨雪風霜

Download 我為你歌唱 LRC Lyrics