1. vvLyrics
  2. 夜叉樂隊
  3. FUCK THIS WORLD

夜叉樂隊 FUCK THIS WORLD LRC歌詞

歌曲 FUCK THIS WORLD夜叉樂隊 演唱。

下載FUCK THIS WORLDLRC歌詞


-=f**k THIS WORLD=-
演唱:夜叉樂隊
司徒恩修傾情製作!
〈music〉
我操這世界
來 來 來 來
我操這世界

說着無怨無悔
怎能掩飾傷悲
可怕的心靈枯萎
我已被耗干血淚
我操這變態世界
我快要老了 我已經老了 該享受孤獨
我快要瘋了 我已經瘋了 要吃掉虛偽
我快要老了 我已經老了 該享受孤獨
我快要瘋了 我已經瘋了 要吃掉虛偽
黑暗一夜 心臟刺疼劇烈
可怕的白色血液 流淌在異鄉土地
我操這變態世界 我操這虛偽世界
我操這世界
我操這世界
我操這世界
我操這世界
司徒恩修傾情製作!

Download FUCK THIS WORLD LRC Lyrics