1. vvLyrics
  2. 小節あびる(後藤邑子)/藤吉晴美(松來未祐)

小節あびる(後藤邑子)/藤吉晴美(松來未祐)


LRC歌詞