1. vvLyrics
  2. 小鳳兒
  3. 等來等去

小鳳兒 等來等去 LRC歌詞

歌曲 等來等去小鳳兒 演唱。

下載等來等去LRC歌詞


《等來等去》
曲:藍天龍
詞:情傷斷魂歸/小鳳兒/藍天龍
唱:小鳳兒

曾經 你對我 說
你我要 心手相牽 着過
如今 你卻 對我說
今生無緣 要找 新的生活
是當初你輕許了承諾
還是我愛得過於執着
等來等去
等來痛徹心扉的結果
等來等去
等來痛徹心扉的結果
是當初你輕許了承諾
還是我愛得過於執着
等來等去
等來痛徹心扉的結果
等來等去
等來痛徹心扉的結果


《等來等去》
詞:情傷斷魂歸/小鳳兒/藍天龍
曲:藍天龍

夢中 雲兒 對我說
你我會 風雨同舟 着過
醒來 風兒 對我說
淚水 澆不開 愛的花朵
是我太相信你的承諾
還是你戲演得純金爐火
等來等去
只留下孤孤單單的我
等來等去
只留下孤孤單單的我
是我太相信你的承諾
還是你戲演得純金爐火
等來等去
只留下孤孤單單的我
等來等去
只留下孤孤單單的我

Download 等來等去 LRC Lyrics