1. vvLyrics
  2. 廢墟樂隊
  3. 像葉子一樣飛

廢墟樂隊 像葉子一樣飛 LRC歌詞

歌曲 像葉子一樣飛廢墟樂隊 演唱。

下載像葉子一樣飛LRC歌詞


廢墟樂隊 - 像葉子一樣飛
我騎着 我騎着
我騎着時光
落在你 落在你
落在你的肩上
像片葉子一樣飛呀
我穿越 我穿越
我穿越冰山
坐在你 坐在你
坐在你的雲端
你像沙發一樣溫暖
我飛呀 我飛呀
我點燃自己飛呀
我陷呀 我陷呀
我躺在音樂里下陷

我與你相遇
你把我擦去
我與你相遇
你把我埋去
我與你相遇
你把我埋
我騎着時光
落在你肩上
像片葉子一樣飛呀 飛呀

Download 像葉子一樣飛 LRC Lyrics