1. vvLyrics
  2. 張學友&謝天華&陳嘉露&陳潔儀

張學友&謝天華&陳嘉露&陳潔儀


LRC歌詞