1. vvLyrics
  2. 彭健新
  3. 浮世繪

彭健新 浮世繪 LRC歌詞

歌曲 浮世繪彭健新 演唱。

下載浮世繪LRC歌詞


專輯:環球珍藏之最 Vol.1

我有我獨行
拋開心中悲憤
不管紛爭
不管天崩
我已看透凡塵
此間雖多吸引
可惜天公作弄人
記憶往日專心於工作
不肯貪心
不肯虧心
最愛協助人
甘心分擔苦困
結友不分富或貧
怎知一不小心
茫然被降罪於身
嗟世事只有強吞
勸諸君 處事要緊記
受人陷害會誤一生
抹去兩眼淚痕
收起心中悲憤輕輕哼出悠揚樂韻
怎知一不小心
茫然被降罪於身
嗟世事只有強吞
勸諸君 處事要緊記
受人陷害會誤一生
我有我獨行
拋開心中悲憤
不管紛爭
不管天崩
我已看透凡塵
此間雖多吸引
可惜天公作弄人
彼此相爭用惡行
尋求名利太可憎

Download 浮世繪 LRC Lyrics