1. vvLyrics
  2. 我最陽光 青龍 快樂平方
  3. 我最陽光 青龍 快樂平方

我最陽光 青龍 快樂平方 我最陽光 青龍 快樂平方 LRC歌詞

下載我最陽光 青龍 快樂平方LRC歌詞

歡迎光臨--Hi.baidu.com/qvoo
演唱:青龍--我最陽光
製作--青龍
青龍和永善一樣善良
帶着我飛越的夢想
我旅途的流浪
我人生的飄蕩
風沙擱淺的希望
歲月讓未來漸漸發光
旅途把憂傷靜靜吹亮
被生活的流浪
才擁有洗刷掉
那很受傷的心房
曾經的我飄蕩流浪
我最受傷
這一年秋天有最感動的胸膛
你給我力量
我勇敢往前方
風吹雨打向前沖闖
現在的我天空飛翔
我最陽光
這一年秋天有最溫暖的目光
未來的前方
我勇氣的飛翔
走出永善插上翅膀
我最陽光
製作--青龍
演唱--青龍

Download 我最陽光 青龍 快樂平方 LRC Lyrics