1. vvLyrics
  2. 楊林
  3. 一個女孩的心意

楊林 一個女孩的心意 LRC歌詞

歌曲 一個女孩的心意楊林 演唱。

下載一個女孩的心意LRC歌詞

楊林 - 一個女孩的心意
詞/曲:陳彼得
專輯:《純白》
mp3.mtvzz.com

今晚的月色迷離使我想起
今晚的星光燦爛好像過去
你那天來約我
我沒有答應你
我只是低着頭兒
默默無語
希望你能了解
一個女孩的心意
希望你為了愛
有被拒絕的勇氣
我還是在這裡
今天晚上的星月
分外美麗

今晚的月色迷離使我想起
今晚的星光燦爛好像過去
你那天來約我
我沒有答應你
我只是低着頭兒
默默無語
希望你能了解
一個女孩的心意
希望你為了愛
有被拒絕的勇氣
我還是在這裡
今天晚上的星月
分外美麗
希望你能了解
一個女孩的心意
希望你為了愛
有被拒絕的勇氣
我還是在這裡
今天晚上的星月
分外美麗


Download 一個女孩的心意 LRC Lyrics