1. vvLyrics
  2. 楊林
  3. 不戀你

楊林 不戀你 LRC歌詞

歌曲 不戀你楊林 演唱。

下載不戀你LRC歌詞


不戀你
演唱:楊林

曾經想要拋開這一切
不再回憶昨日的你
在這冷冷的北風裡為什麼我的內心在哭泣
愛情也許曾經擁有我
將我編織美麗的夢
為何夢裡的那句話卻不能證明永遠的你愛我
離開你 當我已經夢醒
不戀你 不盼望你
如今面對自己的孤獨
我會沉默 我會習慣
離開你 當我已經成長
不戀你 不埋怨你
就像一陣輕煙飄過去
孤單的 一聲珍重 再見

Download 不戀你 LRC Lyrics