1. vvLyrics
  2. 楊林
  3. 情人

楊林 情人 LRC歌詞

歌曲 情人楊林 演唱。

下載情人LRC歌詞

楊林-<情人>
詞:姚若龍 曲:薜忠銘
製作:小雨點點落
只要面對愛情很難不多疑
誰都知道情人眼裡容不下一顆沙粒
對你付出全心 當然要你全意
愛情的世界不能分心
關於愛的比例表面說不介意
誰知道情人心裡長着一座天平
用來量量我的熱情量量你的回應
渴望完全的交心
I wanna know 你所有的心情
you gotta know我所有的秘密
兩顆心從此變得透明
再也不必優慮猜不透彼此的心
I wanna know你所有的心情
you gotta know我所有的秘密
兩個人從此沒有懷疑
共享快樂傷心
穿越重重的顧慮 越來越靠近
楊林-<情人>
I wanna know 你所有的心情
you gotta know我所有的秘密
兩顆心從此變得透明

Download 情人 LRC Lyrics