1. vvLyrics
  2. 楊林
  3. 沐雨

楊林 沐雨 LRC歌詞

歌曲 沐雨楊林 演唱。

下載沐雨LRC歌詞

楊林 - 沐雨
編輯 劉乂中

我最喜歡這小雨天
淅淅濛濛小天
漫步經心在外面
濕數煩惱和雲煙
既然我們攜手並肩
由衷這美麗的畫面
向你訴起你的詩篇
溫馨就在不言間
小雨點 遮幕了滿足的笑顔
我喜歡 小雨靜靜灑在耳邊
夢一樣 繽紛灑落在身邊
小雨點 連我線
我喜歡 小雨輕輕灑在耳邊
夢一樣 多少曠景與愛憐
停止間 暖暖一言在心田
雖然愛情令我留戀
我卻更愛小雨天
一切仿佛都已改變
往事事過如雲煙
別問我為何喜歡雨點
雨天有我許多懷念
只是我願託付小雨點
款款深情到永遠

我喜歡 小雨輕輕灑在身邊
夢一樣 繽紛灑落在身邊
小雨點 連我線
我喜歡 小雨輕輕灑在耳邊
夢一樣 多少曠景與愛憐
停止間 暖暖一言在心田
雖然愛情令我留戀
我卻更愛小雨天
一切仿佛都已改變
往事事過如雲煙
別問我為何喜歡雨點
雨天有我許多懷念
只是我願託付小雨點
款款深情到永遠
款款深情到永遠
款款深情到永遠

Download 沐雨 LRC Lyrics