1. vvLyrics
  2. 楊林
  3. 愛的休止符

楊林 愛的休止符 LRC歌詞

歌曲 愛的休止符楊林 演唱。

下載愛的休止符LRC歌詞

楊林 - 愛的休止符
編輯 劉乂中

我漫步在小路
伴我的是孤獨
滿天落葉飛舞
不知飄向何處
我有滿腹的心事
向誰來傾訴
雨滴灑落無數
掩不住淚已模糊
愛來去太匆促
一開始就結束
一切不再想留住
寫下了休止符
愛的路 往事怎堪重數
在迷霧 何處是歸途

我漫步在小路
伴我的是孤獨
滿天落葉飛舞
不知飄向何處
我有滿腹的心事
向誰來傾訴
雨滴灑落無數
掩不住淚已模糊
愛來去太匆促
一開始就結束
一切不再想留住
寫下了休止符
愛的路 往事怎堪重數
在迷霧 何處是歸途

愛的路 往事怎堪重數
在迷霧 何處是歸途

Download 愛的休止符 LRC Lyrics