1. vvLyrics
  2. 楊林
  3. 玫瑰情話

楊林 玫瑰情話 LRC歌詞

歌曲 玫瑰情話楊林 演唱。

下載玫瑰情話LRC歌詞

楊林-<玫瑰情話>
詞/曲:黃慶元
製作:小雨點點落
你會依然愛我嗎
像你從前一樣嗎
一朵白色玫瑰花
一封信寫滿了情話
你總是笑我的心不夠大
你的愛都裝不下
也許是當時我真的不夠大
讓你傷心走他鄉
你是真的很好嗎
像你說的一樣嗎
還是怕我會牽掛
對你的心會放不下
你總是帶着笑裝作瀟灑
卻教我的心更傷
說好的不再說傷感的話
可是眼淚卻一直下
Don`t you let me cry Never let me go
如果一千滴的淚水
能夠換回你送我一朵白玫瑰
一萬遍的後悔
能夠換回你對我說一句情話
我願用一生的傷悲將你挽回
你只是默默的看着我
看我滿臉的淚痕
仿佛無限無奈的眼光卻沒回答
楊林-<玫瑰情話>
為我擦乾了淚痕
一束純白色的玫瑰花在你手上

Download 玫瑰情話 LRC Lyrics