1. vvLyrics
  2. 校園民謠
  3. 寂寞是因為思念誰

校園民謠 寂寞是因為思念誰 LRC歌詞

歌曲 寂寞是因為思念誰校園民謠 演唱。

下載寂寞是因為思念誰LRC歌詞

寂寞是因為思念誰
你知不知道思念一個人的滋味
就像喝了一杯冰冷的水
然後用很長很長的時間
一顆一顆流成熱淚
你知不知道寂寞的滋味
寂寞是因為思念誰
你知不知道痛苦的滋味
痛苦是因為想忘記誰
你知不知道忘記一個人的滋味
就像欣賞一種殘酷的美
然後用很小很小的聲音
告訴自己堅強面對
你知不知道寂寞的滋味
寂寞是因為思念誰
你知不知道痛苦的滋味
痛苦是因為想忘記誰
你知不知道
你知不知道
你知不知道寂寞的滋味
寂寞是因為思念誰
你知不知道思念一個人的滋味
就像喝了一杯冰冷的水
然後用很長很長的時間
一顆一顆流成熱淚

Download 寂寞是因為思念誰 LRC Lyrics