1. vvLyrics
  2. 楊茵茵
  3. 梅蘭 梅蘭 我愛你

楊茵茵 梅蘭 梅蘭 我愛你 LRC歌詞

歌曲 梅蘭 梅蘭 我愛你楊茵茵 演唱。

下載梅蘭 梅蘭 我愛你LRC歌詞


mtvzz.com ★ 製作
專輯:找到自己(DSDM)
楊茵茵-梅蘭梅蘭我愛你

梅蘭梅蘭我愛你
你像蘭花的着人迷
你像梅花的年年綠
見到了梅蘭就想到你
梅蘭梅蘭我愛你
你像蘭花的着人迷
我要永遠的愛護你
因為你梅蘭有氣息
我要永遠的伴着你
今生今世永在一起

梅蘭梅蘭我愛你
你像蘭花的着人迷
你像梅花的年年綠
見到了梅蘭就想到你

梅蘭梅蘭我愛你
你像蘭花的着人迷
你像梅花的年年綠
見到了梅蘭就想到你

梅蘭梅蘭我愛你
你像蘭花的着人迷
你像梅花的年年綠
見到了梅蘭就想到你

我要永遠的愛護你
因為你梅蘭有氣息
我要永遠的伴着你
今生今世永在一起

你像蘭花的着人迷
你像梅花的年年綠
見到了梅蘭就想到你

見到了梅蘭就想到你

Download 梅蘭 梅蘭 我愛你 LRC Lyrics