1. vvLyrics
  2. 榮楊
  3. 想讓你幸福

榮楊 想讓你幸福 LRC歌詞

歌曲 想讓你幸福榮楊 演唱。

下載想讓你幸福LRC歌詞

想讓你幸福
原唱:榮楊 詞曲:大哲
編曲:夏英峰 錄音:陳明

LRC編輯: QQ:335020326

我站在原地 尋找愛過的痕跡
眼淚隨着黃葉 一滴一滴飄落地
那年的我們一起依偎在這裡
肩靠着肩多幸福甜蜜
你早已離去 依然藏在我心底
不敢再看你的照片 遙不可及
我的真感情始終堅定着不移
你卻只有一句對不起
想讓你幸福 想讓你幸福
想看着你從此不再 一個人孤獨
為何我的心總是拚命在想你
在這裡默默為你祝福

你早已離去 依然藏在我心底
不敢再看你的照片 遙不可及
我的真感情始終堅定着不移
你卻只有一句對不起
想讓你幸福 想讓你幸福
想看着你從此不再 一個人孤獨
為何我的心總是拚命在想你
在這裡默默為你祝福
想讓你幸福 我想讓你幸福
想看着你從此不再 一個人孤獨
為何我的心總是拚命在想你
在這裡默默為你祝福
為何我的心總是拚命在想你
在這裡默默為你祝福

Download 想讓你幸福 LRC Lyrics