1. vvLyrics
  2. 歐倩怡
  3. 咖啡與糖

歐倩怡 咖啡與糖 LRC歌詞

歌曲 咖啡與糖歐倩怡 演唱。

下載咖啡與糖LRC歌詞


曲 : 劉祖德 詞 : 李敏 編 : 劉祖德
留意望
留心看
情緒上
要收要放
隨意盪
情一往
我覺得戀愛是咖啡與糖
甜美是無形與狀
這心痛使我急切享往
難過是情迷意亂
那苦澀怎樣講
whoo whoo
不便寄望
da da de da do wo wo
I'm not sure
船與岸
蠻好看
浮雲與浪
會升會降
迷惘是
原來這趟
我跟他仿似是咖啡與糖
甜美是無形與狀
這心痛使我急切享往
難過是情迷意亂
那苦澀怎樣講
whoo whoo
不便寄望
da da de da do wo wo
I'm not sure
whoo whoo
不便寄望
da da de da do wo wo
I'm not sure

Download 咖啡與糖 LRC Lyrics