1. vvLyrics
  2. 江華
  3. 警惡懲奸之打機英雄

江華 警惡懲奸之打機英雄 LRC歌詞

歌曲 警惡懲奸之打機英雄江華 演唱。

下載警惡懲奸之打機英雄LRC歌詞


曲 : 驚濤 詞 : Cheng K.C 編 : 張兆鴻
殺到地震天暗
要做個英雄又夠狠
皆因打機可以變身英勇擒惡賊
一於要罰奸埋位"欏"棍
打到起癮
睇到心震
通街壞蛋確頭痕
拳腳來往橫掃千軍
狼過華秀不堪
成個牙較打崩
吾怕人馬激增
將計運
一郁親當D生甘吞
一於打到巨發瘟
用腳一Dum巨真笨
成舊撻底仲亂滾
大叫一聲心都震
睇到心震
心震
心震
心震
打得真過癮
雙腳用勁一Dum
彈跳驚人仲轉身
大殺倒退
再起飛腳
人振奮
絕招暗運
步步留神
流氓奸棍
赫窒巨喪魂
突利奀鼻
訓地腳直伸
額裂嘴崩
如果吾死大運
埋身隨手橫肘猛力撞燈
巨頭崩
奪命飛奔嗌滯運
殺到D壞蛋吾敢通處混
吾走真正大笨
叫苦陣陣
遲就要捱棍

Download 警惡懲奸之打機英雄 LRC Lyrics