1. vvLyrics
  2. 洪瑋
  3. 舊情歌

洪瑋 舊情歌 LRC歌詞

歌曲 舊情歌洪瑋 演唱。

下載舊情歌LRC歌詞


詞曲:作詞:杜合錦 作曲:錢幽蘭
想起阮的心愛
徘徊在腦海
憂鬱的心情藏置心內
你我只人的感情
猶原是猶原在
我的心我的情誰了解
我對於你的情
已深深鎖在
我的心我的情我的目屎
放舍我的情
放舍我的愛
只有你會知
想起你的情
想起你的愛
我已了解
付出我的情
付出我的愛
只有傷害
愛你恨你你攏不知
放舍我的情
放舍我的愛
只有你會知
想起你的情
想起你的愛
我已了解
付出我的情
付出我的愛
只有傷害
對你深深的愛
目屎流落來

Download 舊情歌 LRC Lyrics