1. vvLyrics
  2. 澎恰恰
  3. 懵懂的年代

澎恰恰 懵懂的年代 LRC歌詞

歌曲 懵懂的年代澎恰恰 演唱。

下載懵懂的年代LRC歌詞

懵懂的年代
(提起鉛筆來
放下鉛筆來
指一指窗戶
指一指門
小朋友大家念一遍)
老師拿粉筆一直寫
阿明仔手巾仔未記ㄟ帶
指甲尚長嘛無剪
找嘸剪刀用嘴齒咬
隔壁班有人塊相打
打斷幾落支的椅仔腳
打贏打輸攏嘛無卡咒
全部叫去訓導處罰站
下哺走去廟口決紅仔標
我贏甲大家強要凍未條
兩百外張去呼阮母仔燒了了
腳骨順煞呷藤條
懵懵懂懂的囝仔栽
按怎過達工裝呆呆
總有一工好膽擱來比賽
呼你大家褲底離西西
(........)
史艷文打出順陽掌
藏鏡人嗯知走哪藏
哈麥兩齒的劉三怪老子中國強
中原雲俠尚介揚
有一工我那變作史艷文
頭一個要揍的就是臭頭仔文
懵懵懂懂的囝仔栽
按怎過達工學相殺
總有一工我會倒返來
呼你們知影我是真厲害
彼個查某囝仔那會還沒來
甘會請假大家嘛攏嗯知
她有長長的頭鬃
目睭擱真可愛
達工攏她老爸來甲她載
補習了後來去她兜甲探看嘜
看到搬厝的工人排歸排
看起來無機會做她兜的子婿
因為聽講他們要搬去真遠的所在
懵懵懂懂的囝仔栽
按怎過達工想麥歪
總有一工緣份會倒返來
娶她返去做阮的太太
懵懵懂懂的囝仔栽
按怎過家己嘛嗯知
總有一工會找倒返來
彼個使人懷念的年代

Download 懵懂的年代 LRC Lyrics