1. vvLyrics
  2. 澎恰恰
  3. 麥想彼呢多

澎恰恰 麥想彼呢多 LRC歌詞

歌曲 麥想彼呢多澎恰恰 演唱。

下載麥想彼呢多LRC歌詞

11.麥想彼呢多
定定聽到有人塊問
這個社會甘擱有分寸
厝邊隔壁有夠青份
古早的感情走去哪位困
逐工攏有新聞
啥咪代志攏有份
火燒
自殺
鴨母咧袂生蛋
雄雄世界變甲亂紛紛
甘有需要想彼呢多
閒閒公園椅仔加減坐
一桶汽油
一支番仔火
只是電視內面講的話
真愛桔仔色的
橋呼斗陣
攪呼作伙
麥想彼呢多
罵來罵去嘛是彼的話
講來講去日子嘛要過
嗯管你是講台語的講國語的
客家亦是依呀那呀嘿
雙手牽作伙
為着咱的子弟
腳步行同齊
為着咱的土地

Download 麥想彼呢多 LRC Lyrics