1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 你是阮心肝

王瑞霞 你是阮心肝 LRC歌詞

歌曲 你是阮心肝王瑞霞 演唱。

下載你是阮心肝LRC歌詞

你是阮心肝
作詞:李岩修
作曲編曲:徐嘉良
演唱:王瑞霞
王瑞霞-你是阮心肝
天頂的月娘 溫柔光線
感謝你看顧我的心肝子
寶貝啊心肝 寶貝啊子
你就乖乖 一暝一吋大
圓圓的目睭 金金置看
古椎的面容天真的笑聲
等你哪學話 等你學行
等你開嘴 來叫阮媽媽
望你快樂平安幸福到大
望你做人好心肝
因為你是 我的心愛
我的寶貝啊子
我是愛你的媽媽
天頂的月娘 阮真感謝
感謝你惜我疼倘我的子
我會照顧伊 用心來晟
乎伊健康 抹來受風寒

Download 你是阮心肝 LRC Lyrics