1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 假情假意

王瑞霞 假情假意 LRC歌詞

歌曲 假情假意王瑞霞 演唱。

下載假情假意LRC歌詞

王瑞霞 - 假情假意

作詞:李岩修 作曲:徐嘉良


站惦在路邊 為了你惦惦來離開
繁華的都市 找不你溫柔的滋味
感情不如意 阮只好怨嘆阮自己
愛情的意義 甘講攏是多情的人來傷心

你對阮假情假意 阮猶原將你疼入心
望你回心轉意 阮的心沒人倘比
你對阮假情假意 只換來傷心淚
痴情的心 一生的情 有啥意義

Download 假情假意 LRC Lyrics