1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 做你的寶貝

王瑞霞 做你的寶貝 LRC歌詞

歌曲 做你的寶貝王瑞霞 演唱。

下載做你的寶貝LRC歌詞

王瑞霞 - 做你的寶貝
作詞:李岩修 作曲:徐嘉良
專輯:多謝!你的愛

當初你攏會 每日對阮講情話
為何今仔日 見面就像在怨家
怪東又怪西 怪天氣怪天公伯
你千萬呣通 愛着別個
阮是阿憨仔 才會愛着你一個
有頭煞無尾 將愛當做扮傢伙
真心又真意 用感情甲你夜陪
煞乎人當作 一個笑虧
感情難免會 有阻礙來相找
希望你會倘 乎阮鼓勵
做你的寶貝 做你唯一的一個
生氣講的話 講過就像風塊吹
做你的寶貝 甲你牽手做陣過
甜蜜的情話 是需要的

阮是阿憨仔 才會愛着你一個
有頭煞無尾 將愛當做扮傢伙
真心又真意 用感情甲你夜陪
煞乎人當作 一個笑虧
感情難免會 有阻礙來相找
希望你會倘 乎阮鼓勵
做你的寶貝 做你唯一的一個
生氣講的話 講過就像風塊吹
做你的寶貝 甲你牽手做陣過
甜蜜的情話 是需要的

做你的寶貝 做你唯一的一個
生氣講的話 講過就像風塊吹
做你的寶貝 甲你牽手做陣過
甜蜜的情話 是需要的
做你的寶貝 做你唯一的一個
生氣講的話 講過就像風塊吹
做你的寶貝 甲你牽手做陣過
甜蜜的情話 是需要的

Download 做你的寶貝 LRC Lyrics