1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 初戀的愛

王瑞霞 初戀的愛 LRC歌詞

歌曲 初戀的愛王瑞霞 演唱。

下載初戀的愛LRC歌詞

曲名-初戀的愛
歌手-王瑞霞
專輯-舊情人
------------------------------
我不知你的名你不知我叫啥
雖然見面幾擺互相無相識
對你的印像感覺也袂壞
你的笑容乎我心意愛
我想要甲你先生來熟識
我生做青春美麗氣質也袂壞
機會有一擺把握就有未來
枉費青春後悔就應該
哎呀呀呀初戀時的愛
啊不敢講出來 只好惦惦無出聲
坎咧心肝內希望你會了解
別乎我空等待
一個人孤單兩個人有伴初戀時的愛
啊怎麼講出來
情路有你陪阮行一世人的愛
不通乎我為你
半暝擱流目屎 女人心情你嘛袂了解

我不知你的名你不知我叫啥
雖然見面幾擺互相無相識
對你的印像感覺也袂壞
你的笑容乎我心意愛
我想要甲你先生來熟識
我生做青春美麗氣質也袂壞
機會有一擺把握就有未來
枉費青春後悔就應該
哎呀呀呀初戀時的愛
啊不敢講出來 只好惦惦無出聲
坎咧心肝內希望你會了解
別乎我空等待
一個人孤單兩個人有伴初戀時的愛
啊怎麼講出來
情路有你陪阮行一世人的愛
不通乎我為你
半暝擱流目屎 女人心情你嘛袂了解

初戀時的愛 啊怎麼講出來
情路有你陪阮行一世人的愛
不通乎我為你
半暝擱流目屎 女人心情你嘛袂了解
咱的心情誰人會了解

Download 初戀的愛 LRC Lyrics