1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 十年的感情

王瑞霞 十年的感情 LRC歌詞

歌曲 十年的感情王瑞霞 演唱。

下載十年的感情LRC歌詞

王瑞霞-十年的感情
歌詞編輯: QQ:616454546
mtvzz.com 勁聽精彩寂寞的心情
冬夜雨水冷冰冰
不變的是阮對你的感情
甜蜜的情形又浮現眼前
思念擱有什路用

痴情的女性
將愛當作是前程
往往是為愛目屎流抹停
付出的青春誰人會同情
愛要收回怎可能

一陣風吹抹停
吹走你對阮的熱情
一陣雨落抹停
目屎甲雨水分抹清

風吹心肝冷
抱着思念過一生
明知影愛像多變的海涌
千言擱萬語也抹倘說明
你我十年的感情


痴情的女性
將愛當作是前程
往往是為愛目屎流抹停
付出的青春誰人會同情
愛要收回怎可能

一陣風吹抹停
吹走你對阮的熱情
一陣雨落抹停
目屎甲雨水分抹清

風吹心肝冷
抱着思念過一生
明知影愛像多變的海涌
千言擱萬語也抹倘說明
你我十年的感情


Download 十年的感情 LRC Lyrics