1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 午夜的探戈

王瑞霞 午夜的探戈 LRC歌詞

歌曲 午夜的探戈王瑞霞 演唱。

下載午夜的探戈LRC歌詞

曲名-午夜的探戈
歌手-王瑞霞
專輯-舊情人
---------------------------
遙遠傳來悲情歌聲
交織着悲歡離合的歌
一句句叫着心愛的名
情茫茫叫阮袂按怎
午夜傳來悲情歌聲
一聲聲唱出寂寞心晟
一句句再會依依難捨
心茫茫不知對叼行
離別的夜 離別的歌
無情的夜車 懷念的歌聲
一聲 一聲 催阮緊行
心肝底悠悠呀疼
離別的夜 離別的歌
離別的情歌 無情的鐘聲
的答 的答 心愛保重啦
Midnight的 探戈

午夜傳來悲情歌聲
一聲聲唱出寂寞心晟
一句句再會依依難捨
心茫茫不知對叼行
離別的夜 離別的歌
無情的夜車 懷念的歌聲
一聲 一聲 催阮緊行
心肝底悠悠呀疼
離別的夜 離別的歌
離別的情歌 無情的鐘聲
的答 的答 心愛保重啦
Midnight的 探戈

離別的夜 離別的歌
無情的夜車 懷念的歌聲
一聲 一聲 催阮緊行
心肝底悠悠呀疼
離別的夜 離別的歌
離別的情歌 無情的鐘聲
的答 的答 心愛保重啦
Midnight的 探戈

Download 午夜的探戈 LRC Lyrics