1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 堅心愛到底

王瑞霞 堅心愛到底 LRC歌詞

歌曲 堅心愛到底王瑞霞 演唱。

下載堅心愛到底LRC歌詞

堅心愛到底
作詞:李岩修
作曲:徐嘉良
編曲:徐嘉良
演唱:王瑞霞
王瑞霞-堅心愛到底
鴛鴦杯鴛鴦被
堅心愛到底
阮的心是你的
無人可代替
水落地嘸收回
詛咒不是假
牽手來同進退
一生袂後悔
我堅心愛到底
只愛你一個
好歹對你過
我堅心愛到底
只要有你陪
不驚苦來找
同枕頭同棉被
阮相信你一句話
我堅心愛到底
願用阮生命
愛你一生一世

Download 堅心愛到底 LRC Lyrics