1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 多謝!你的愛

王瑞霞 多謝!你的愛 LRC歌詞

歌曲 多謝!你的愛王瑞霞 演唱。

下載多謝!你的愛LRC歌詞

王瑞霞 - 多謝你的愛
作詞:李岩修 作曲:徐嘉良
專輯:多謝!你的愛

冷冷的雨一直落來
冷淡看待這個世界
為何受着這款對待
愛甲流目屎
山盟海誓講了精彩
偏偏我攏記惦心內
認定你是阮的未來
結局誰會知
愛無落來 我找無理由擱愛
恨無落來 也無原因不愛
抹堪由你主宰 阮的感情世界
來去攏無 對阮交代
甘講卡愛的人
心痛也是應該
目屎 早就等待
守惦無情巷內
等待無緣的愛
欺騙自己 你會回來
攬着冷冷被單
嗟心還你一句
多謝 你的愛

山盟海誓講了精彩
偏偏我攏記惦心內
認定你是阮的未來
結局誰會知
愛無落來 我找無理由擱愛
恨無落來 也無原因不愛
抹堪由你主宰 阮的感情世界
來去攏無 對阮交代
甘講卡愛的人
心痛也是應該
目屎 早就等待
守惦無情巷內
等待無緣的愛
欺騙自己 你會回來
攬着冷冷被單
嗟心還你一句
多謝 你的愛

Download 多謝!你的愛 LRC Lyrics