1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 愛幸福

王瑞霞 愛幸福 LRC歌詞

歌曲 愛幸福王瑞霞 演唱。

下載愛幸福LRC歌詞

曲名-愛幸福
歌手-王瑞霞
專輯-舊情人
歌詞編輯-邀月
------------------------------
昨暝的一陣雨 打醒阮的夢
心內有一句話 欲交乎彼個人
茫茫的人海中 有你陪伴行過這棧
過去准過去 講相欠太沉重
是幸福是傷心 我已經無怨
如今我才了解 幸福是這簡單
平凡的生活 是非留乎別人去斷
已經無必要 擱再操煩
愛幸福啊~ 愛幸福啊~
人生起起落落 命運不同 心情放輕鬆
愛幸福啊~ 愛幸福啊~
行過寒冬 春風再送 越頭看往事
一場夢

是幸福是傷心 我已經無怨
如今我才了解 幸福是這簡單
平凡的生活 是非留乎別人去斷
已經無必要 擱再操煩
愛幸福啊~ 愛幸福啊~
人生起起落落 命運不同 心情放輕鬆
愛幸福啊~ 愛幸福啊~
行過寒冬 春風再送 越頭看往事
一場夢

愛幸福啊~ 愛幸福啊~
人生起起落落 命運不同 心情放輕鬆
愛幸福啊~ 愛幸福啊~
行過寒冬 春風再送 越頭看往事
一場夢

Download 愛幸福 LRC Lyrics