1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 愛情是我的性命

王瑞霞 愛情是我的性命 LRC歌詞

歌曲 愛情是我的性命王瑞霞 演唱。

下載愛情是我的性命LRC歌詞

王瑞霞-愛情是我的性命
歌詞編輯: QQ:616454546
mtvzz.com 勁聽精彩


愛情是我的性命
為何你還不知影
為你吃苦為你痛
為你甘願受風寒

愛情是我的性命
何時你才會知影
思思念念為按怎
等無你來將阮疼

為何阮是這款運命
坎坷情路歹行
風吹雨淋不算啥
只求你愛我

愛情是我的性命
任何阻礙攏不驚
追求幸福的生活
目屎也就無算甚


愛情是我的性命
何時你才會知影
思思念念為按怎
等無你來將阮疼
為何阮是這款運命
坎坷情路歹行
風吹雨淋不算啥
只求你愛我
愛情是我的性命
任何阻礙攏不驚
追求幸福的生活
目屎也就無算甚

為何阮是這款運命
坎坷情路歹行
風吹雨淋不算啥
只求你愛我
愛情是我的性命
任何阻礙攏不驚
追求幸福的生活
目屎也就無算甚


Download 愛情是我的性命 LRC Lyrics