1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 愛着無情人

王瑞霞 愛着無情人 LRC歌詞

歌曲 愛着無情人王瑞霞 演唱。

下載愛着無情人LRC歌詞

王瑞霞 - 愛着無情人
作詞:李岩修 作曲:徐嘉良
專輯:多謝!你的愛

你放我一人 惦街仔路乎雨淋
心肝是結歸丸 要恨你又擱不甘你的人
遇着你這款 目屎註定流抹完
想要放又抺堪 看着你離開阮來愛別人
愛過頭才知影悽慘 心痛不止三五冬
甘講阮有影是頂世人 情債也抺還完
愛着無情人 想要幸福太困難
情海中的恩怨 可比像一杯苦酒飲抺完

遇着你這款 目屎註定流抹完
想要放又抺堪 看着你離開阮來愛別人
愛過頭才知影悽慘 心痛不止三五冬
甘講阮有影是頂世人 情債也抺還完
愛着無情人 想要幸福太困難
情海中的恩怨 可比像一杯苦酒飲抺完
愛過頭才知影悽慘 心痛不止三五冬
甘講阮有影是頂世人 情債也抺還完
愛着無情人 想要幸福太困難
情海中的恩怨
可比像一杯苦酒飲抺完

Download 愛着無情人 LRC Lyrics