1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 練瘋話

王瑞霞 練瘋話 LRC歌詞

歌曲 練瘋話王瑞霞 演唱。

下載練瘋話LRC歌詞

練瘋話
作詞:李岩修
作曲:徐嘉良
編曲:徐嘉良
五色燈光玲瓏旋
酒啊斟落粉色的酒杯
今夜無要講情話
也無免誰人陪
迷人的酒斟一杯
顛顛倒倒跟着音樂旋
甘願酒醉不願醒
傷心我就無奉陪
無管風
一直吹一直吹
猶原為着心愛的
一直飛一直飛
憨憨聽信你講的
一句話一句話
滿腹熱情變笑虧
擱暍一杯
酒醉才來坦白
你講愛阮
完全是練瘋話
music

五色燈光玲瓏旋
酒啊斟落粉色的酒杯
今夜無要講情話
也無免誰人陪
迷人的酒斟一杯
顛顛倒倒跟着音樂旋
甘願酒醉不願醒
傷心我就無奉陪
無管風
一直吹一直吹
猶原為着心愛的
一直飛一直飛
憨憨聽信你講的
一句話一句話
滿腹熱情變笑虧
擱暍一杯
酒醉才來坦白
你講愛阮
完全是練瘋話
music
無管風
一直吹一直吹
猶原為着心愛的
一直飛一直飛
憨憨聽信你講的
一句話一句話
滿腹熱情變笑虧
擱暍一杯
酒醉才來坦白
你講愛阮
完全是練瘋話

end

Download 練瘋話 LRC Lyrics