1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 落雨暝

王瑞霞 落雨暝 LRC歌詞

歌曲 落雨暝王瑞霞 演唱。

下載落雨暝LRC歌詞

落雨暝
作詞:林正文/蔡翊楦 
作曲:林正文 
編曲:徐嘉良

落雨暝 寂寞心情 
為何你 不置身邊
雨水滴 就親像阮的心 
綿綿的相思斷袂離
落雨暝 憂愁滋味 
為何你 狠心離開
雨水滴 就加添心稀微 
甘是阮不願放抹記
思念着你的心晟 
為何越想心越痛
怎樣你這呢沒心肝 
將阮的幸福來拆散
想你想甲這孤單 
是你害阮受風寒
你離開以後才知影
陪伴阮只有落雨聲
end

Download 落雨暝 LRC Lyrics