1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 落雨瞑

王瑞霞 落雨瞑 LRC歌詞

歌曲 落雨瞑王瑞霞 演唱。

下載落雨瞑LRC歌詞

落雨暝
作詞:林正文/蔡翊楦 作曲:林正文 編曲:徐嘉良
落雨暝 寂寞心情
為何你 不置身邊
雨水滴 就親像阮的心
綿綿的相思斷袂離
落雨暝 憂愁滋味
為何你 狠心離開
雨水滴 就加添心稀微
甘是阮不願放抹記
思念着你的心晟 為何越想心越痛
怎樣你這呢沒心肝 將阮的幸福來拆散
想你想甲這孤單 是你害阮受風寒
你離開以後才知影 陪伴阮只有落雨聲
落雨暝 憂愁滋味
為何你 狠心離開
雨水滴 就加添心稀微
甘是阮不願放抹記
思念着你的心晟 為何越想心越痛
怎樣你這呢沒心肝 將阮的幸福來拆散
想你想甲這孤單 是你害阮受風寒
你離開以後才知影 陪伴阮只有落雨聲
思念着你的心晟 為何越想心越痛
怎樣你這呢沒心肝 將阮的幸福來拆散
想你想甲這孤單 是你害阮受風寒
你離開以後才知影 陪伴阮只有落雨聲

Download 落雨瞑 LRC Lyrics