1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 進退攏為難

王瑞霞 進退攏為難 LRC歌詞

歌曲 進退攏為難王瑞霞 演唱。

下載進退攏為難LRC歌詞

曲名-進退攏為難
歌手-王瑞霞
專輯-未知
歌詞編輯-
-----------------------------
這段情咱已經 走到這個坎站
你心內還有別人 真使人目眶紅
真是為難 真是不甘如何選擇
我只有是宣布投降 教我如何承擔
阮只是平凡的人
除了愛你 一生不愛別人
無論傷害誰人 阮心內攏會不甘
為怎樣愛的戀夢 這呢沉重
花無百日紅 你不通將阮來戲弄
愛你是一種負擔
花無百日紅 希望你真心來痛疼
請你不通用痴情 將阮來束縛

這段情咱已經 走到這個坎站
你心內還有別人 真使人目眶紅
真是為難 真是不甘如何選擇
我只有是宣布投降 教我如何承擔
阮只是平凡的人
除了愛你 一生不愛別人
無論傷害誰人 阮心內攏會不甘
為怎樣愛的戀夢 這呢沉重
花無百日紅 你不通將阮來戲弄
愛你是一種負擔
花無百日紅 希望你真心來痛疼
請你不通用痴情 將阮來束縛
花無百日紅 你不通將阮來戲弄
愛你是一種負擔
花無百日紅 希望你真心來痛疼
請你不通用痴情 將阮來束縛

Download 進退攏為難 LRC Lyrics