1. vvLyrics
  2. 程新祥
  3. 總講摁冇緣

程新祥 總講摁冇緣 LRC歌詞

歌曲 總講摁冇緣程新祥 演唱。

下載總講摁冇緣LRC歌詞

總講摁冇緣
詞曲:涂敏恆 唱:程新祥
http://www.oliodu.com/upload/X012.mp3
涯個心中有一張彩色個相片
彩色個愛情永久不變
涯個心中有一張彩色個相片
想起個時節就來到面前
涯個童年 涯個心愿
涯個初戀 初戀個情人
目珠圓圓 紅紅個lingo(蘋果)就像姖個面
涯冇埋怨 涯冇發譴 a
涯冇博癲 毋度好想起
目汁漣漣 酒醒後反想 總講恩冇緣
涯個心中有一張彩色個相片
彩色個愛情永久不變
涯個心中有一張彩色個相片
想起個時節就來到面前
涯個童年 涯個心愿 涯個初戀 初戀個情人
目珠圓圓 紅紅個lingo(蘋果)就像姖個面
涯冇埋怨 涯冇發譴
涯冇博癲 毋度好想起
目汁漣漣 酒醒後反想
總講恩冇緣
END

Download 總講摁冇緣 LRC Lyrics