1. vvLyrics
  2. 羅時豐/陳小雲
  3. 重逢高雄港

羅時豐/陳小雲 重逢高雄港 LRC歌詞

歌曲 重逢高雄港羅時豐/陳小雲 演唱。

下載重逢高雄港LRC歌詞

演唱:羅時豐/陳小雲

(男)歡喜着船快要入港 心情招輕鬆
(女)彼日港邊送伊出航 已經過三冬
今日接着情郎返來快樂的事項
(男)給阮心內乒乒乓乓吐出大氣心跳弄
(女)期待要見行船的人 (合)重逢高雄港
(女)心愛的人(男)可愛的人
(合)歡喜你(我)船入港

(男)黃昏天色漸漸變暗 心情愈蔥蔥
(女)為何看無心愛的人 害阮心茫茫
明明講伊今日船隻一定要回航
(男)多情鳥只啼啼叫叫替阮呼喚你一人
(女)着急要見行船的人  (合)重逢高雄港
(女)思慕的人(男)難忘的人
(合)期待你(我)船入港

(女)已經看着心愛的人 伊的船入港
(男)天邊月娘水底搖動 笑阮目睭紅
(女)無驚海風波浪多大 今日無白等
(男)為你一人思思念念希望重溫春宵夢
(女)雙手攬着行船的人 (合)重逢高雄港
(女)思念的人(男)懷念的人
(合)歡喜你(我)船入港

Download 重逢高雄港 LRC Lyrics