1. vvLyrics
  2. 翁培倫
  3. 一個人寂寞

翁培倫 一個人寂寞 LRC歌詞

歌曲 一個人寂寞翁培倫 演唱。

下載一個人寂寞LRC歌詞

歌手:翁培倫
歌名:一個人寂寞
昏黃的燈亮着酒醉的我失魂落魄
習慣一個人在人群中穿梭閃躲
我最愛的人是我因為寂寞沒有選擇
一切像剪輯的電影
一瞬間就知道結果
一個人寂寞
假如讓另一個人快樂
你不會沉默
你不願意再執着
那麼寂寞的人是我
一個人寂寞
假如挽回的僅僅是解脫
難聽的話更多
我不選擇反駁
別讓我一個人再寂寞

Download 一個人寂寞 LRC Lyrics