1. vvLyrics
  2. 肖燕
  3. 永遠的眷戀

肖燕 永遠的眷戀 LRC歌詞

歌曲 永遠的眷戀肖燕 演唱。

下載永遠的眷戀LRC歌詞

啊 陽江 啊 陽江 永遠的家鄉
你是我心中一幅沒有盡頭的畫卷
亞熱帶的陽光描繪出你美麗的容顏
你是我心中一本沒有結尾的遊記
閱讀了千百遍依然走不出你的碧水青山 啊
你是我心中一串展翅高飛的風箏
南中國的海光托舉眷你絢麗的明天
你是我心中一塊纖層不染的翡翠
珍藏了千百年依然保存着你純真的笑臉
啊 陽江 我魂繞夢縈的掛牽

每個夜晚都有你的漁火伴我入眠
啊 陽江 我朝思夢想的家園
每寸熱土都是我 永遠的眷戀
哎 咧 哎 咯 哎 咯 啊 啊 啊
你是我心中一串展翅高飛的風箏
南中國的海光托舉眷你絢麗的明天
你是我心中一塊纖層不染的翡翠
珍藏了千百年依然保存着你純真的笑臉
啊 陽江 我魂繞夢縈的掛牽
每個夜晚都有你的漁火伴我入眠
啊 陽江 我朝思夢想的家園
每寸熱土都是我 永遠的眷戀
南中國的海光托舉眷你絢麗的明天
哎 咧 哎 咯 哎 咯 啊 啊 啊
哎 咯 啊 啊

Download 永遠的眷戀 LRC Lyrics