1. vvLyrics
  2. 胡江偉
  3. 想你想的想哭

胡江偉 想你想的想哭 LRC歌詞

歌曲 想你想的想哭胡江偉 演唱。

下載想你想的想哭LRC歌詞

想你想的想哭

演唱:胡江偉

詞/曲/: 胡江偉

你在我身邊的時候
沒在意你的溫柔
身邊沒有你的日子
我真的感覺很苦
獨自靜靜呆在房間
想你想的想哭
想你百般的呵護
現在想起是多麽的幸福
親愛的你
親愛的你
自從離開我以後
我才知道珍惜
親愛的你
親愛的你
我已深深在懺悔
渴望再愛我一回

獨自靜靜呆在房間
想你想的想哭
想你百般的呵護
現在想起是多麽的幸福
親愛的你
親愛的你
自從離開我以後
我才知道珍惜
親愛的你
親愛的你
我已深深在懺悔
渴望再愛我一回
親愛的你
親愛的你
我已深深在懺悔
渴望再愛我一回

Download 想你想的想哭 LRC Lyrics