1. vvLyrics
  2. 貫家郡
  3. 今夜為你失眠

貫家郡 今夜為你失眠 LRC歌詞

歌曲 今夜為你失眠貫家郡 演唱。

下載今夜為你失眠LRC歌詞

今夜為你失眠
演唱:貫家郡

速度就像閃電
雙手按着琴鍵
在舞台的下面
多麼美麗的臉
接受你的心愿
是否感到喜悅
有一雙迷人的眼
在對我不停放電

今夜我為你失眠
把夢境放一邊
你是唯一的主角
享受最美的音樂
今夜我為你失眠
把夢留給明天
在最美麗的夜
有我在你身邊

在你身邊

速度就像閃電
雙手按着琴鍵
在舞台的下面
多麼美麗的臉
接受你的心愿
是否感到喜悅
有一雙迷人的眼
在對我不停放電

今夜我為你失眠
把夢境放一邊
你是唯一的主角
享受最美的音樂
今夜我為你失眠
把夢留給明天
在最美麗的夜
有我在你身邊

今夜我為你失眠
把夢境放一邊
你是唯一的主角
享受最美的音樂
今夜我為你失眠
把夢留給明天
在最美麗的夜
有我在你身邊

在你身邊

Download 今夜為你失眠 LRC Lyrics