1. vvLyrics
  2. 阿利
  3. 你是茶我是水

阿利 你是茶我是水 LRC歌詞

歌曲 你是茶我是水阿利 演唱。

下載你是茶我是水LRC歌詞

歌曲:你是茶我是水
演唱:阿利
製作:
QQ:765575070

你是茶 我是水
日子泡成濃濃一杯
苦點澀點也無所謂
苦中有甜澀是無窮的回味

你是茶 我是水
日子泡成滿滿一杯
苦點澀點也是種美
苦是思念澀是守望的玫瑰

你是茶 融化在我的世界
我是水 綻放着你的嫵媚
就這樣相依相偎
一生把你陪

你是茶 慢慢地打開心扉
我是水 牽手着你的無悔
就這樣千杯萬杯
永遠把你陪
永遠把你陪

永遠把你陪

你是茶 我是水
日子泡成濃濃一杯
苦點澀點也無所謂
苦中有甜澀是無窮的回味

你是茶 我是水
日子泡成滿滿一杯
苦點澀點也是種美
苦是思念澀是守望的玫瑰

你是茶 融化在我的世界
我是水 綻放着你的嫵媚
就這樣相依相偎
一生把你陪

你是茶 慢慢地打開心扉
我是水 牽手着你的無悔
就這樣千杯萬杯
永遠把你陪
永遠把你陪

永遠把你陪

Download 你是茶我是水 LRC Lyrics