1. vvLyrics
  2. 阿里
  3. 夏日戀歌

阿里 夏日戀歌 LRC歌詞

歌曲 夏日戀歌阿里 演唱。

下載夏日戀歌LRC歌詞

愛詞酷№◇$+·歌詞網www.AiLrc.com歡迎您
二道橋的小伙子長得帥呀長得帥
彈起都塔爾在舞台
唱起歌來真精彩
彈起都塔爾在舞台
姑娘你別不理睬
(維語)UYANIGA TAXLAP OYNASUN
BUYANIGA TAXLAP OYNASUN
SAQIGA ASKAN LENTISINI
大巴扎的姑娘真可愛
大大的眼睛是一片海
掀起你的面紗看過來
請你接受我的愛
你為什麼不理睬
請你接受我的愛
姑娘姑娘真可愛
我會讓你笑開懷
(維語)UYANIGA TAXLAP OYNASUN
BUYANIGA TAXLAP OYNASUN
SAQIGA ASKAN LENTISINI
YANIGA TAXLAP OYNASUN
你為什麼不理睬
請你接受我的愛
姑娘姑娘真可愛
我會讓你笑開懷
(維語)SAQIGA ASKAN LENTISINI
YANIGA TAXLAP OYNASUN
姑娘姑娘真可愛
我會讓你笑開懷

Download 夏日戀歌 LRC Lyrics