1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 一生痴情有幾擺

陳思安 一生痴情有幾擺 LRC歌詞

歌曲 一生痴情有幾擺陳思安 演唱。

下載一生痴情有幾擺LRC歌詞

歌名:一生痴情有幾擺
歌手:陳思安
專輯:我無醉
咱二人的感情受到阻礙
阮的痴情其實你攏了解
為怎樣偏偏來對阮誤解
這甘是命運的安排
自從你離開着阮的世界
阮心內的痛苦你甘會知
對你的一段情深如大海
無情的甘有想看覓
恩恩怨怨的感情這無奈
阮知一生痴情有幾擺
雖然阮猶原將你放在心內
如今後悔當初不該熟悉
褪色的感情造成傷害
一生的痴情有幾擺

Download 一生痴情有幾擺 LRC Lyrics